Project

Profile

Help

Aanpassing #1287

Financien: GZ321:

Added by Steven Lambert over 3 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normaal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
05/15/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met zorgaanbieders verschillende indientermijnen afgesproken voor initiële declaraties en herdeclaraties.

Om dit op een correcte manier te monitoren gaat Zilveren Kruis de controle op indientermijn van initiële declaraties en herdeclaraties opnieuw inrichten.

Voor de gebruikers van uw software is het belangrijk dat de vulling van de rubriek – Code Herdeclaratie- in de Vektisstandaard met de juiste code gevuld wordt.

Voor de Vektisstandaard GZ321 is dit rubriek 438

De juiste vulling van deze rubrieken is volgens Vektiscodelijst 651: code element
01 Initiële declaratie
Relevant voor initiële debetpost en alle creditposten.

02 Initiële declaratie na afwijzing door of creditering bij andere zorgverzekeraar
Code alleen voor relevante debetposten. Bedoeld voor info betreffende een eventuele declaratietermijnoverschrijding.

03 Opnieuw ingediende declaratie na afwijzing bij zelfde zorgverzekeraar
Code alleen voor relevante debetposten. Bedoeld voor info betreffende een eventuele declaratietermijnoverschrijding.

04 Herdeclaratie, aanpassing alleen informatieve record(s) bij zelfde zorgverzekeraar; voorafgaande creditpost in zelfde declaratiebestand.

Alleen voor relevante debetposten. Bedoeld om verzekerde niet financieel te betrekken bij wijziging van alleen informatieve record(s).

Onder informatieve records wordt bij de Ziekenhuiszorg (ZH308) Zorgactiviteitrecords en bij de GGZ (GZ321) Zorgactiviteit- en/of tijdsbesteding records verstaan.

05 Herdeclaratie bij zelfde zorgverzekeraar, waarbij niet aan de voorwaarden van code 04 wordt voldaan
Code alleen voor relevante debetposten.

In 2015 hebben wij al vragen gesteld over het gebruik én vulling van deze rubrieken.
Hieruit bleek dat de rubriek niet uniform gebruikt werd. Om onnodige afwijzingen van declaraties te voorkomen ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 5 mei een reactie van uw op de volgende vraag:
· Wordt de rubriek gevuld zoals hierboven beschreven (conform Vektiscodelijst 651)?

Also available in: Atom PDF