Project

Profile

Help

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Start date Updated Assignee
1041 Medikad Wens Nieuw Normaal [AANHEF] Optie bieden om klanten met 'Beste + voornaam' aan te spreken 03/09/2016 03/09/2016 03:45 PM Actions
1289 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal [OVERZICHT] Aantal per patient overzicht ook optie van tijdsduur toevoegen 05/18/2017 05/18/2017 09:59 AM Actions
1044 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal [STATUS PATIENT] Graag status 2 en 3 ook verwerken in overzichten 03/10/2016 03/10/2016 04:52 PM Actions
37 Medikad Fout Nieuw Normaal <Afspraak><Agenda ><per dag> Bij kopieer kun je dubbele afspraken op 1 dag krijgen. 11/27/2012 08/29/2014 04:40 PM Ontwikkelaar Koppelingen Actions
1250 Medikad Wens Nieuw Normaal Aangegeven dat de huisarts niet geïnformeerd mag worden over de behandeling. 03/28/2017 03/28/2017 11:00 AM Steven Lambert Actions
834 Medikad Wens Nieuw Normaal Aantekeningen: Rechtsonder een overzicht van gemaakte formulieren 07/22/2015 07/22/2015 02:40 PM Actions
53 Medikad Fout Nieuw Normaal Activiteiten: activiteit die langer duurt dan andere, kan over kortere heen geplaatst worden. 06/10/2013 04/14/2014 03:55 PM Steven Lambert Actions
481 Medikad Wens Nieuw Normaal Afdrukken van verslag met patient gegevens 08/12/2014 08/12/2014 04:05 PM Actions
1053 Medikad Fout Nieuw Normaal Afspraak af gefactureerd, maar toch traject willen omzetten 03/22/2016 05/26/2016 09:16 PM Steven Lambert Actions
1562 Medikad Wens In behandeling Normaal Afspraak bevestiging/herinnering via e-mail of sms 12/20/2019 06/16/2020 11:39 AM Bas Oversteegen Actions
188 Medikad Fout Nieuw Normaal Afspraak gemaakt met toeslag, 12/05/2013 11/05/2014 05:30 PM Actions
36 Medikad Fout Nieuw Normaal Afspraak-werkblad receptie: bericht afgehandeld maar bij een patient komt deze toch steeds naar voren 12/03/2012 04/14/2014 04:08 PM Steven Lambert Actions
1268 Medikad Wens Nieuw Normaal Afspraak: (in)direct onafhankelijk van werkelijke tijd 04/13/2017 04/13/2017 10:44 AM Actions
1022 Medikad Aanpassing In behandeling Hoog Afspraak: Bij een gekoppelde afspraak de status overnemen 02/16/2016 07/01/2016 01:20 PM Steven Lambert Actions
1118 Medikad Wens Nieuw Normaal AFSPRAAK: Graag de optie om geplande tijd te verbergen 07/21/2016 04/11/2017 03:27 PM Actions
1391 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Afspraak: Notitie bij het verslag 05/07/2018 08/20/2019 11:36 AM Steven Lambert Actions
333 Medikad Wens Nieuw Normaal Afspraak: Receptie: Knop Volgende 04/02/2014 04/02/2014 09:33 AM Actions
354 Medikad Fout Nieuw Normaal Afspraak: Receptie: Wachttijd loopt door 04/14/2014 08/03/2015 11:05 AM Actions
270 Medikad Wens Nieuw Normaal Afspraak: Verwijderen: Extra veld met redenopties 02/18/2014 02/18/2014 10:32 AM Actions
413 Medikad Wens Nieuw Normaal Afspraak: Werkblad Tabblad selectie bewaren 06/02/2014 06/02/2014 04:00 PM Actions
332 Medikad Wens Nieuw Normaal Afspraak: Werkblad: Tekenen op een afbeelding 04/02/2014 03/04/2015 12:15 PM Actions
450 Medikad Fout Nieuw Laag Afsprakenfactuur aan patient, geeft foutmelding als er geen factuurnummer gewenst is op de factuur 07/02/2014 07/02/2014 08:42 AM Actions
979 Medikad Wens Nieuw Normaal Agenda label: Graag extra optie: naam patient en Therapie 01/15/2016 01/15/2016 02:10 PM Steven Lambert Actions
671 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Agenda voor ontvangst: niet meer ondergeschikt maken voor statussen afspraken 02/24/2015 02/24/2015 01:14 PM Actions
1030 Medikad Wens Nieuw Normaal Agenda: Beschrijving afspraak (label) 02/29/2016 02/29/2016 10:52 AM Steven Lambert Actions
519 Medikad Wens Nieuw Laag Agenda: Dagagenda: Zelf tijden vet kunnen tonen 10/29/2014 10/29/2014 10:55 AM Steven Lambert Actions
1269 Medikad Wens Nieuw Normaal Agenda: Label: aanpassen, toon tijdstip vooraf 04/13/2017 04/13/2017 11:45 AM Steven Lambert Actions
1165 Medikad Wens Nieuw Normaal Agenda: namen van de cliënten te kunnen verbergen 10/18/2016 10/18/2016 12:48 PM Actions
266 Medikad Wens Nieuw Normaal Automatisch mailing voor afspraken x dagen vooraf. 02/17/2014 04/14/2014 03:29 PM Ontwikkelaar Modules Actions
1350 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal AVG wet verbeteringen 04/30/2018 11/12/2019 02:13 PM Steven Lambert Actions
404 Medikad Wens Nieuw Normaal Bankrekeningnummer van client op factuur 05/23/2014 05/23/2014 01:43 PM Actions
1435 Medikad Wens Nieuw Normaal behandelverslag - naar patient of collega 11/19/2018 11/12/2019 02:14 PM Steven Lambert Actions
901 Medikad Wens Nieuw Normaal Beheer: Sjabloon: Mailing: Nieuwe tags voor betere e-mails te kunnen maken 10/07/2015 01/15/2016 05:28 PM Actions
560 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Beheer: Sjabloon: Patientenverslag graag nieuwe tags toevoegen. 12/09/2014 01/15/2016 05:35 PM Actions
897 Medikad Wens Nieuw Normaal Beheer: Sjabloon: TAG toevoegen: {Laatste_Afspraak} 10/01/2015 01/15/2016 05:27 PM Actions
647 Medikad Fout Nieuw Normaal Beheer: Therapie: Verwijderen van therapie, extra controle niet gefactureerde afspraken. 02/13/2015 02/13/2015 10:59 AM Actions
821 Medikad Wens Nieuw Normaal Berichten 07/06/2015 07/06/2015 02:00 PM Steven Lambert Actions
1134 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Berichten: Antwoord melden 09/09/2016 12/16/2016 09:53 AM Steven Lambert Actions
1224 Medikad Fout Nieuw Normaal BERICHTEN: Antwoorden van interne berichten niet meer mogelijk sinds versie 6.3.82 02/07/2017 02/07/2017 10:41 AM Actions
86 Medikad Wens Nieuw Normaal Berichten: verbeterpunten 08/01/2013 12/09/2015 08:38 AM Actions
982 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Bestand toevoegen geeft melding, interne bestandsnaam bestaat al 01/18/2016 01/18/2016 10:55 AM Steven Lambert Actions
96 Medikad Wens Nieuw Normaal Bestand, nieuw Word etc. 08/14/2013 04/14/2014 03:54 PM Actions
878 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Bestanden: Foto's doorlopen, zie ik ook andere patienten 09/04/2015 09/04/2015 11:28 AM Actions
1088 Medikad Wens Nieuw Normaal BETAALTEKST: Deze functie ook graag voor productfactuur en afspraak voor relatie 05/31/2016 05/31/2016 02:17 PM Actions
491 Medikad Wens Nieuw Normaal Budgetoverzicht per verzekeringsgroep 09/05/2014 09/23/2014 03:09 PM Steven Lambert Actions
762 Medikad Wens In behandeling Normaal cijfermatig: omzet aantal afspraken, extra veld bij de export 06/01/2015 10/01/2015 05:40 PM Steven Lambert Actions
995 Medikad Wens Nieuw Normaal CONTACT: Bij tabblad contact optie bieden om contactmomenten (buiten Medikad) toe te voegen 01/26/2016 12/16/2016 09:52 AM Actions
1169 Medikad Wens Nieuw Normaal Contact: E-mail scherm kunnen verkleinen 10/21/2016 04/11/2017 03:28 PM Steven Lambert Actions
1437 Medikad Wens Nieuw Normaal Contact: Huisarts: niet tonen 11/27/2018 03/28/2019 09:09 AM Ontwikkelaar Modules Actions
831 Medikad Wens Nieuw Normaal Contact: Mailing: Extra filter opties 07/21/2015 03/28/2019 09:09 AM Actions
1059 Medikad Wens Nieuw Normaal CONTACT: Mis info verstuurde betaalherinneringen 04/07/2016 04/07/2016 10:47 AM Actions
1170 Medikad Fout Nieuw Normaal Contact: Zorgmail: Huisarts twee keer in delijst 10/21/2016 03/28/2019 09:09 AM Ontwikkelaar Modules Actions
836 Medikad Wens Nieuw Normaal Controle inbouwen dat voldoet aan de Beheersmodel audit 2014 07/22/2015 07/22/2015 02:44 PM Actions
510 Medikad Wens Nieuw Normaal CQ-index klant in aanmerking dit melden. 10/15/2014 10/15/2014 02:11 PM Actions
696 Medikad Wens Nieuw Normaal CQ-index: Voor logopedie en ergotherapie chronische regel uitzetten 03/17/2015 09/22/2015 12:24 PM Actions
749 Medikad Wens Nieuw Normaal Credit factuur (voor patient) toevoegen (met logo, btw, etc) 05/20/2015 05/20/2015 12:41 PM Actions
39 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Diagnosecode selecteren, dan kan je niet op het groepsnummer klikken, wat niet handig is 01/31/2013 04/14/2014 04:07 PM Steven Lambert Actions
508 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossier - Patient - tabblad Afspraak - Extra kolom betaald 10/13/2014 10/13/2014 05:09 PM Actions
355 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient; Tabblad Producten: Nummer tonen die bij crediteren zichtbaar is 04/15/2014 04/15/2014 01:26 PM Steven Lambert Actions
259 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Aanhef automatisch corrigeren als persoon ouder is dan 16 jaar 01/29/2014 01/29/2014 11:53 AM Actions
992 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient: aantal minuten t.o.v. blokkeren 01/25/2016 01/25/2016 10:45 AM Actions
227 Medikad Fout Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Bestanden: Kan een bestand niet toevoegen, omdat het bestandsnaam al bestaat 01/10/2014 01/10/2014 09:10 AM Actions
983 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Duitse mobiele nummers passen niet in het scherm 01/19/2016 01/19/2016 02:33 PM Actions
348 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Meer opties onthouden dat ik het heb geklikt 04/14/2014 04/14/2014 09:38 AM Actions
429 Medikad Fout Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Tabblad bestanden: Duurt erg lang voordat de bestanden zichtbaar zijn 06/16/2014 09/10/2014 05:47 PM Steven Lambert Actions
795 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient: tabblad overige veld Nieuwsbrief 06/18/2015 06/30/2015 04:48 PM Actions
382 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Tabblad Overige: Extra veld "Paramedische diagnosecode" 05/16/2014 05/16/2014 01:53 PM Actions
1029 Medikad Wens Nieuw Normaal Dossiers: Patient: Voorschot kunnen vastleggen en systeem houdt bij wat er nog over is. 02/26/2016 02/26/2016 02:58 PM Steven Lambert Actions
651 Medikad Fout Nieuw Normaal Dubbele afspraken zijn mogelijk 02/16/2015 06/30/2015 08:23 AM Actions
1211 Medikad Wens Nieuw Normaal Een optie maken om elektronisch een handtekening te kunnen maken 01/27/2017 01/27/2017 11:02 AM Actions
792 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Electronisch declareren, automatische per zorgverlener 06/17/2015 06/17/2015 04:39 PM Actions
794 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Facturatie: Een code voor het factuurnummer kunnen zetten per praktijk 06/17/2015 06/17/2015 04:49 PM Actions
316 Medikad Wens Nieuw Normaal Factureren: Electronisch: Misschien een optie om tevens aantal facturen te geven die naar patient moeten 03/19/2014 03/19/2014 11:02 AM Actions
706 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Factuur A5 versie D: wanneer klant later heeft betaald, dan openstaand op 0 03/23/2015 10/23/2015 12:17 PM Steven Lambert Actions
1451 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Factuur aan relatie 02/07/2019 08/20/2019 11:36 AM Steven Lambert Actions
905 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuur aan Relatie: Betaling direct niet mogelijk 10/09/2015 10/09/2015 03:50 PM Actions
676 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuur aan relatie: direct kunnen aangeven pin/contant 03/04/2015 03/04/2015 10:56 AM Actions
864 Medikad Maatwerk Nieuw Hoog Factuur layout Rechts versie F: klantnummer verzekeraar toevoegen 08/25/2015 01/15/2016 09:44 AM Actions
851 Medikad Fout Nieuw Normaal Factuur maken 08/17/2015 08/17/2015 10:15 AM Actions
416 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Factuur per praktijk i.p.v. factuurgroep is dit mogelijk? 06/03/2014 06/03/2014 04:39 PM Steven Lambert Actions
1149 Medikad Wens Nieuw Normaal FACTUUR RELATIE: Factuurlayout Fb toevoegen 10/05/2016 04/11/2017 03:27 PM Actions
990 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal FACTUUR RELATIE: Opmaak kan niet worden aangepast in factuur naar relatie 01/21/2016 01/21/2016 05:05 PM Actions
803 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal factuur_fac_sb_id verwijderen 06/23/2015 06/23/2015 10:49 AM Actions
1283 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal Factuur: Extra controle bij Screening geen verwijzer 05/09/2017 05/09/2017 11:29 AM Steven Lambert Actions
549 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuur: kopie factuur met ja, dan automatisch een extra afdruk van factuur 11/25/2014 11/25/2014 12:13 PM Actions
1280 Medikad Fout Nieuw Normaal Factuur: Lay-outs geeft foutmelding, bij ontwikkeling 04/25/2017 04/25/2017 10:50 AM Actions
432 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuur: Opmerking toevoegen 06/18/2014 06/18/2014 01:45 PM Actions
690 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuur: optie bieden om 'Volgende afspraken' te centreren 03/13/2015 03/13/2015 01:29 PM Actions
975 Medikad Maatwerk Nieuw Hoog Factuurbedrag niet correct bij 1 klant met maatwerk 01/15/2016 01/15/2016 09:43 AM Steven Lambert Actions
173 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuurdetail: Meerdere facturen achter elkaar kunnen afdrukken 12/03/2013 04/14/2014 03:40 PM Actions
1292 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Factuurlayout aanpassen 06/08/2017 06/08/2017 09:40 AM Actions
277 Medikad Maatwerk Nieuw Normaal Factuurlayout geeft aan 'voldaan per pin' 02/24/2014 04/14/2014 03:46 PM Actions
420 Medikad Wens In behandeling Normaal Factuurlayout GGZ-basis 06/11/2014 03/31/2016 11:02 AM Steven Lambert Actions
544 Medikad Fout Nieuw Normaal Factuurlayout per factuurgroep niet altijd gekozen 11/25/2014 11/25/2014 08:39 AM Actions
1098 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal FACTUURLAYOUT: 'A4 adres rechts versie Bd' graag zorgverleners niet meer splitsen de factuur 06/15/2016 06/15/2016 12:03 PM Actions
1206 Medikad Aanpassing Nieuw Normaal FACTUURLAYOUT: Graag nieuwe Fb variant maken; zonder verzekeringsnummer en met tijdsduur kolom. 01/17/2017 01/17/2017 12:47 PM Actions
1105 Medikad Wens Nieuw Normaal FACTUURLAYOUT: Nieuwe versie van "A4: adres links Fb" maken, ditmaal met zorgverlener per afspraak 06/23/2016 07/05/2016 12:34 PM Actions
600 Medikad Wens Nieuw Normaal Factuurlayout: OVP inbouwen in Medikad 01/12/2015 06/30/2015 04:42 PM Actions
474 Medikad Fout Nieuw Normaal Finacien: Product crediteren: gaat fout als er geen therapie is 08/07/2014 08/07/2014 01:19 PM Steven Lambert Actions
352 Medikad Wens Nieuw Normaal Financieel: In-/Uitgaven: Bij toevoegen graag datum en Af/Bij van vorige registatie overnemen 04/14/2014 04/14/2014 11:26 AM Actions
(1-100/274) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF